אנגלית/דקדוק/חוקי איות/הוספת ed

חוקי הכתיב

עריכה

ישנם חוקים אחדים בכדי להוסיף סיומת ed למילה:

1. מילה אשר מסתיימת באות e יתווסף לה רק d לדוגמה Live > Lived

2. פעלים אשר מסתיימים באות y ולפניהם אין אות ניקוד (O,i,a,e,u) נשמיט את ה- y ובמקומה ימוקמו ied לדוגמה: Carry > Carried וכשיש אות ניקוד לפני ה-y נוסיף רק ed לדוגמה: play > played 3. ישנם פעלים הנקראים פעלי CVC כלומר, פעלים בהם האותיות הם: אות רגילה + אות ניקוד + אות רגילה. בפעלים אלה מכפילים את האות האחרונה ומוסיפים ed. זכור: לעיתים קרובות משתמשים ב- Past Simple בלויית תואר הפועל.

לדוגמה: Stop > Stopped

  • כאשר הפועל נגמר באות w או x לא מכפילים את האות

4. ישנם פעלים יוצאי דופן ב-Past Simple ואותם נאלץ ללמוד בעל-פה, הם נמצאים בכל ספר לימוד, לדוגמה: run > ran , sit > sat , go > went

Yesterday, Last week/month/year, A... ago.