אנגלית/דקדוק/מבע

הגדרות

עריכה
  • דיבור ישיר (Direct speech) או ציטוט (Quoted Speech) - הוא הדיבור הנאמר מפיו הדובר/מדווח וכפי שהוא אמר אותו. מסמנים אותו באמצעות גרשיים. למשל, יאנוש קורצ'אק אמר "אין לתת לילד מורה האוהב את הספר ואינו אוהב את האדם."
דוגמה באנגלית "I'm going to the house, he said" (הוא אמר : "אני הולך לבית")
  • דיבור עקיף (Indirect speech) אינו נמסר בידי דובר המשפט. למשל, חזי אמר שיאנוש קורצ'אק אמר שאין לתת לילד מורה האוהב את הספר ואינו אוהב את האדם.
  • דיבור חופשי עקיף/מבע משולב (Free indirect speech) - שילוב של הדיבור הישיר והעקיף. הדובר הוא המספר והתוכן (מבע) שנאמר הוא נקודת הראיה, קולה, תודעתה או מחשבתה של הדמות. מבע משולב נאמר בגוף שלישי. למשל, הוא חשב לעצמו כמה טובה הייתה השינה.

דוגמאות באנגלית

עריכה
סוג הדיבור דוגמא תרגום
Quoted or direct speech He laid down his bundle and thought of his misfortune. "And just what pleasure have I found, since I came into this world?" he asked.
Reported or normal indirect speech He laid down his bundle and thought of his misfortune. He asked himself what pleasure he had found since he came into the world.
Free indirect speech He laid down his bundle and thought of his misfortune. And just what pleasure had he found, since he came into this world?

שינוים במעבר בין המבעים

עריכה

בכדי לבצע מעבר בין המבעים יש להבחין בסוג התוכן; דיווח, משפטי שאלה, פקודה או ציווי, או סוג אחר של משפט. בזמן המעבר יש להשים לב לשינוים ב:

  1. כינויים
  2. זמן (tense)
  3. זמן והמקום


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.