אנגלית/דקדוק/מילות יחס/מילות הבעה

מילות הבעה

עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה. • fall in love with
 • in my opinion
 • up to you
 • take advantage of
 • instead of
 • fao a living
 • at all
 • at the age of
 • by mistake
 • by oneself
 • by the time
 • look forward to
 • on duty
 • made of
 • make up one's mind
 • on the one hand
 • on the other hand
 • from time to time
 • far from
 • in charge of
 • by chance
 • by accident