אנגלית/דקדוק/מילות קריאה

מילות קריאה (Interjections) הן חלקי דיבור המביע רגש מסוים כמו התפלאות, תמיהה, עצב וכדומה. השימוש במילות קריאה אינו נפוץ בכתיבה אקדמית אך כן בספרות.

אנגלית תרגום
Ah כן!
Aha אה!
alas אבוי
Eh מ...?
Er אה
Hello שלום
Hey הי
Hi הי
Hmm מ...
Oh הו!
Well ובכן