אנגלית/דקדוק/משפטי השוואה

משפטי השוואה יכולים להיווצר באמצעות:

  1. מיליות השוואה כמו למשל "than" (מאשר...). לדוגמא, He is taller than his friend, הוא גבוה יותר מחבר שלו.
  2. שמות תואר בערך היתרון (compertive)
  3. שמות תואר בערך ההפלגה (Superlatives) למשל, the elephant is the largest animal, הפיל הוא החיה הגדולה ביותר.

מהי היא הברה?

עריכה

הברה(Syllable) = מספר ההברות במילה נקבעת על פי מספר התנועות (מסומנים באות V) במילה. התנועות באנגלית הן A, E, I, O, U. למשל במילה,el-e-phant - יש שלוש הברות.


יצירת comparative ו-Superlatives

עריכה
מספר ההברות comparative/Superlative תוספת למילה דוגמא
שם תואר עם הברה אחת שמסתיימת בתנועה e

(למשל wise)

comparative r wiser
Superlative st wisest
שם תואר עם הברה אחת שמסתיימת בעיצור ולפניה תנועה

(למשל big)

comparative הכפלה של האות האחרונה (העיצור) והוספת er bigger
Superlative הכפלה של האות האחרונה (העיצור) והוספת est biggest
שם תואר עם הברה אחת שמסתיימת ביותר מעיצור או תנועה אחת

(למשל high).

comparative er higher
Superlative est highest
שם תואר עם שתי הברות שמסתיימת באות y (למשל happy) comparative y הופכת ל-i והוספת er happier
Superlative y הופכת ל-i והוספת est happiest
שם תואר עם שתי הברות שאינן מסתיימת באות y

(למשל exciting)

comparative than + שם התואר + more more exciting than
Superlative שם התואר + most
שם תואר בעל שתי הברות שמסתיים באחד המסיימות הבאות: –er, -le, –ow

(למשל narrow)

comparative er narrower
Superlative est narrowest
שם תואר בעל שלוש הברות

(למשל intelligent)

comparative than + שם התואר + more more intelligent than
Superlative שם התואר + most most intelligent

שמות תואר יוצאי דופן

עריכה
שם תואר Comparatives Superlatives
bad (רע) worse (גרוע יותר) worst (הכי הגרוע)
far (רחוק) farther (רחוק יותר) farthest

משפטי דמיון

עריכה

בכדי לבטא דמיון או השוואה בין שני שמות תואר נעזרים במילית "as" בתבנית הבאה: as + שם תואר + as. למשל she is as smart as Nike.

קישורים חיצונים

עריכה