אנגלית/דקדוק/שם עצם/הגדרת שם עצם

י
כ

כ
כ


א


ר


ר

ר
רר
ר


ר
ר
ר

רר—→”——←—––־←—…←–־……—←←…→←←←←←←←←”””—־־–־–־־־־־——…
ע