אנגלית/דקדוק/שם עצם/כינויים/Object Pronouns

כינוי מושא (Object Pronouns) הוא כינוי גוף המתפקד כמושא במשפטים באנגלית.

בדרך כלל כשאומרים מושא הכוונה לכל מילה הבא אחרי פועל והמילית "את", לדוגמה, "אני לקחתי את הספר". המילה ספר מתאר מושא ישיר כי באה אחרי המילית "את".

מושא יכול להיות גם מילים שמופיעות אחרי פועל ומילית "ל, מ" ועוד, לדוגמה, "אני באתי לגן". המילה "גן" היא מושא עקיף של המשפט.

he talk about you הוא דבר עליכם (או עליך)

אותי, אלי, עלי

me

I love you but you don't love me אני אוהב אותך אבל אתה לא אוהב אותי

אותנו, אלינו, עלינו

us

you came to us אתה באת אלינו

אותך / אותם/ן, עליהם

you

אותו

him

אותה

her

אותם/אותן

them

אותו (משהו שאינו בן-אדם)

it