אנגלית/דקדוק/שם עצם/רבים (תרגול)

תרגול

עריכה

תרגיל א'

עריכה

בתרגיל הבא סמן בכחול מילים ברבים ובאדום מילים ביחיד :

 1. people
 2. apples
 3. beds
 4. dogs
 5. table
 6. carrots
 7. classes
 8. bus
 9. monkey
 10. brothers
 11. wolf

מיין את המילים בטבלה הבאה והשלם אותה :

Plural (רבים) Singilar (יחיד)

תרגיל ב'

עריכה

מתח קו בין המילה ביחיד למילה ברבים.

baby cars
city baths
table foxes
country toys
car thieves
thief cats
glove birds
bath tables
fox gloves
child babies
toy countries
bird cities

השלמת משפטים

עריכה

הפוך את המשפטים הבאים מיחיד לרבים.


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.