אנגלית/דקדוק/שם עצם/שמות עצם ספירים ולא ספירים (תרגול)

מצא במילון את הפירוש של המילים הבאות ורשום האם ניתן לספור את המילה או לא ניתן לספורה על סמך הסימון במילון.

אנגלית עברית שם עצם ספיר/לא ספיר/ספיר וגם לא ספיר
food
cup
science
money
class
chemistry
rice
coffee
chair
bottle
doctor
intelligence


אנגלית עברית שם עצם ספיר/לא ספיר/ספיר וגם לא ספיר
food אוכל [U] לא ספיר
cup כוס [C] ספיר
science מדע [U] לא ספיר
money כסף [U] לא ספיר
class כיתה [C] ספיר. שמו לב אנחנו מחפשים את המילה class כשם עצם כלומר שלצדה המילה noun.
chemistry כימיה [U] לא ספיר
rice אורז [U] לא ספיר
coffee קפה [U] לא ספיר
chair כסא [C] ספיר
bottle בקבוק [C] ספיר
doctor דוקטור [C] ספיר. שם לבו המילה יכולה להיות גם פועל. אנחנו מתייחסים רק לשם העצם (noun).
intelligence אינטליגנציה (רמת משכל) [U] לא ספיר