אנגלית/דקדוק/Clipping

Clipping היא פעולה שבה מפחיתים חלקים מהמילה על מנת לקצר אותה.


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.Clipping מילה תרגום
Back clipping - החלק הסופי נחתך
ad advertisement
cable cablegram
doc doctor
exam examination
fax facsimile
gas gasoline
gym gymnastics, gymnasium
memo memorandum
mutt muttonhead
pub public house
pop popular music
Fore-clipping - החלק הקדמי נחתך
chute parachute
roach cockroach
coon raccoon
gator alligator
phone telephone
pike turnpike
varsity university
Middle clipping - החלק האמצעי נחתך
flu influenza
fridge refrigerator
polly apollinaris
shrink head-shrinker
tec detective

קישורים חיצונים עריכה