אנגלית/דקדוק/Contraction

Contraction

עריכה
מלא Contraction
I am I'm
you are you're
he is he's
she is she's
it is it's
we are we're
they are they're
I am not I'm not
is not isn't
are not aren't
I have I’ve
you have you've
we have we've
they have they've
he has he's
she has she's
has not hasn’t
they have they've
I had I'd
I would I'd
I will I'll
I do not I don't
he does not he doesn't
I did not I didn't
I have not I haven't
I had not I hadn't
I cannot I can't
I could not I couldn't
I will not I won't
I would not I wouldn't
I should not I shouldn't
I must not I mustn't
Need not Needn't
There is There's
where is where's
who is who's

שימו לב: הקיצור של has - יכול לגרום לבלבול כי הוא זהה לקיצור של is והקיצור של הwould עם הhad