אנגלית/דקדוק/Gerund

Gerund הוא צורה שהשורש שלה הוא פועל והיא בעלת סיומת ing אשר מתפקדת כשם עצם. לדוגמה drawing is my hobby (שרטוט הוא התחביב שלי). הסימן המובהק של ה-Gerund הוא סיומת ה-ing אולם לא כל הצורת המסתיימות ב-ing הן Gerund, אלא יכולות להיות present participle.

מאפייני ה-Gerund עריכה

  1. הוא שם עצם להבדיל מ-present participle אשר מתפקד כפועל או כלוואי למשל במשפא "we were watching TV" , אנחנו צפינו בטלוויזיה מתפקדת המילה בעלת הסיומת ing כפועל ולכן היא present participle.
  2. בשל סעיף הראשון ה-Gerund יכול לתפקד כ:
    • נושא
    • מושא ישיר או עקיף, לדוגמה, "I like reading" אני אוהב לקרוא.
  3. מילה הנצרכת על ידי מילות יחס.