אנגלית/האלף בית האנגלי/אותיות c,m,n,p,q,u,v,w

נסו לקרוא את צירופי האותיות הבאים. אם אינכם מצליחים - אל דאגה! נסו שוב ולבטח תצליחו לאחר כמה נסיונות.

Us Cut Bus Hut Muc Pup
Duck Tug Mud Ud Queen Quit
Jump Sup Villa Vem Quip Quack
Quest Cam Cap Can Vampire Victor
Cue Cud Cum Car Cal Window
Water Walk Way Cult Where Want
Win Woman Wom Top Popcorn Pacman
Papa Pop Nahan Nap Tip Mop
Pan Ban Gan Lan Tan San
Young Pizza Zipo Zup Zombie Jam
Jump Mix Max Mag Rig Tip

זִכרו:

האות צליל
Cc קְ (לפני a, o, u או לפני עיצור), סְ (לפני e ו-i)
Mm מְ
Nn נְ
Pp פְּ
Qq קְ
Uu אוּ, לפעמים אַ
Vv וְ
Ww וְו