כיצד הופכים יחיד לרבים?

עריכה

הוספת S:

  • הופכים יחיד לרבים כאשר מוסיפים למילה S בסוף.
  • אם המילה נגמרת בS,O,X,SH,CH,SSאז מוסיפים ES במקום S.
  • אם המילה נגמרת בY ואין לפניה אות ניקוד מוסיפים IES ומשמיטים את הY.
  • אם המילה נגמרת בY ויש לפניה אות ניקוד מוסיפים S ולא משמיטים את הY.

ספירים ולא ספירים

עריכה

ישנן מילים שלא ניתן להופכן לרבים (כמו המילה MILK חלב) כמו כן אי אפשר להוסים להן A או AN. למילים כמו אלו קוראים "לא ספירים" (כי אי אפשר לספור אותם). במקום להפוך אותן לרבים רושמים לידן SOME