אנגלית/תוויות הידוע a ו- an - תרגול

תרגם את המילים הבאות וחלק אותן בטבלה.

Cat map table milk girl
apple Bed eye queen horse
cow clock leg Hem Hat
Mam Face Guitar Flag Camera
Pen Ball Car Dad Floor
Ice Closet Pig Bird Monkey
  • להוסיף רבים


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.
a תרגום an תרגום
תא תא תא תא


פתרון
a תרגום an תרגום
cat חתול eye עין
map מפה horse סוס
table שולחן Hem תרנגול
milk חלב hat כובע
girl ילדה Ice קרח
cow פרה
apple תפוח
bed מיטה
queen מלכה
clock שעון
Mam אמא
Face פנים
Guitar גיטרה
Flag דגל