אסטרופיזיקה/נספח א': מושגים טכניים

להלן רשימה של מושגים שנדונו בספר ותקציר ההסבר שלהם. ניתן להקליק על שם המושג על-מנת לגשת לפרק העוסק אודותיו.

  • מסלול - נתיב של גוף שמימי בחלל.
  • אפואפסיס / אפוגאה - הנקודה הגבוהה במסלול / הנקודה הגבוהה במסלול סביב כדה"א.
  • פריאפסיס / פריגאה - הנקודה הנמוכה במסלול / הנקודה הנמוכה במסלול סביב כדה"א.
  • נטייה מסלולית - זוית מסלול סביב גוף ביחס לקו המשווה שלו.
הפרק הקודם:
הירח של כדור הארץ
נספח א': מושגים טכניים -