אספרנטו/גזירת מילים

באספרנטו מספר שיטות ליצור מילים חדשות מתוך מילים ושורשים הקיימים בשפה.

החלפת התפקיד התחבירי עריכה

השיטה הפשוטה ביותר היא שינוי הסופית המקורית של המילה, למשל:

 • שם עצם לשם תואר
  • lakto (חלב) יהפוך ל-lakta (חלבי)
  • kato (חתול) יהפוך ל-kata (חתולי)
  • tempo (זמן) יהפוך ל-tempa (זמני; של זמן)
 • שם תואר לשם עצם
  • bona (טוב) יהפוך ל-bono (טוּב; טיב)
  • dekstra (ימני) יהפוך ל-dekstro (ימין, צד ימין)
  • saĝa (חכם) יהפוך ל-saĝo (חכמה)
 • שם תואר לתואר הפועל
  • bona (טוב) יהפוך ל-bone (היטב)
  • dekstra (ימני) יהפוך ל-dekstre (מימין, בצד ימין)
  • saĝa (חכם) יהפוך ל-saĝe (בחכמה)
 • שם תואר לפועל
  • bona (טוב) יהפוך ל-boni (להיות טוב)
  • dekstra (ימני) יהפוך ל-dekstri (להיות מימין, להיות בצד ימין)
  • saĝa (חכם) יהפוך ל-saĝi (לנהוג בחכמה)
 • פועל לשם עצם
  • kuri (לרוץ) יהפוך ל-kuro (ריצה)
  • kombi (לסרק) יהפוך ל-kombo (סירוק)
  • esti (להיות) יהפוך ל-esto (היות)
 • מיליות לחלקי דיבר שונים
  • tro (יותר מדי) יהפוך ל-troo (הגזמה) ול-troa (מוגזם)
  • kial (מדוע) יהפוך ל-kialo (סיבה)
  • anstataŭ (במקום) יהפוך ל-anstataŭi (להחליף, למלא מקום)


הלחמת שני שורשים עריכה

שיטה זו פועלת בדומה לצירופי סמיכות בעברית, למשל "בית ספר", "חדר עבודה" וכד', אך ישנם שני הבדלים.

 1. סדר המילים הפוך. בעברית המילה השנייה משנה את משמעות המילה הראשונה, ובאספרנטו המילה הראשונה משנה את משמעות המילה השנייה. למשל, מהמילים konkurso (תחרות) ו-aŭto (מכונית) אפשר ליצור:
  • konkursaŭto - מכונית מרוצים
  • aŭtokonkurso - מרוץ מכוניות
 2. אין רווח בין המילים. אפשר, למען הקריאות, לרשום מקף בין השורשים.
  • pupdomo - תקין
  • pupodomo - תקין
  • pup-domo - תקין
  • pupo-domo - תקין
  • pup domo - לא תקין
  • pupo domo - לא תקין

דוגמאות נוספות:

 • akvo (מים) + melono (מלון) = akvomelono (אבטיח)
 • dormo (שינה) + ĉambro (חדר) = dormoĉambro (חדר שינה)
 • tero (אדמה) + pomo (תפוח) = terpomo (תפוח אדמה)
 • koro (לב) + amiko (חבר, ידיד) = koramiko (חבר, בן זוג)

בסיס ומוספית עריכה

מוספית היא שורש בעל התנהגות מוגדרת במצב של הלחמה.

 • סיומות המתקנות את משמעות הבסיס:
  • -aĉ- (גרוע; רע)
  • -ad- (מתמשך)
  • -eg- (העצמה, הגדלה)
  • -et- (מזעור, הקטנה)
  • -in- (ממין נקבה)
 • סיומות לשם המספר:
מספר ono- משלים ל-1 בכפל opo- קבוצה oble- פי
שתיים – du חצי – duono זוג – duopo כפול – duoble
שלוש – tri שליש – triono שלשה, שלישייה – triopo פי שלושה – trioble
עשר – dek עשירית – dekono עשירייה – dekopo עשרת מונים – dekoble
 • סיומות חיבה המאפשרות לקצץ את הבסיס:
  • ĉjo- – כינוי חיבה לבן, למשל Tomer + -ĉjo יכול להיות Toĉjo, ו-patro (אב) + ĉjo- הוא paĉjo (אבא)
  • njo- – כינוי חיבה לבת, למשל Rotem + -njo יכולה להיות Ronjo, ו-patrino (אם) + njo- הוא panjo (אמא)