אספרנטו/טקסטים/התקווה

La Espero עריכה

מאת נפתלי הרץ אימבר (1877)

תרגום: יוסף כהן־צדק (1978)

Se en kor-interno

De anim-sincer’

Ĝermas am-kerno

Al patruja ter’


Al rand’ orienta

Per sopir-magi’

Nin, sentimenta

Tiras nostalgi’


La esperon ne forperdas ni

Tra miljaroj de sufer’ kaj prem’

Ke ni liberaj vivos en uni’

En land’ Ciona, en Jerusalem’

התקווה עריכה

כל עוד בלבב, פנימה

נפש יהודי, הומייה

ולפאתי מזרח, קדימה

עין לציון , צופיה


עוד לא אבדה, תקוותנו

התקווה בת שנות אלפיים

להיות עם חופשי בארצנו

ארץ ציון ירושלים