חלקים מההגדה של פסח כתובים בארמית. הפסקה הפותחת את ההגדה כתובה בארמית:

הָא לַחְמָא עַנְיָא דִּי אֲכָלוּ אַבְהָתָנָא בְּאַרְעָא דְמִצְרָיִם
כָּל דִּכְפִין יֵיתֵי וְיֵיכוֹל
כָּל דִּצְרִיךְ יֵיתֵי וְיִפְסַח
הָשַׁתָּא הָכָא – לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּאַרְעָא דְיִשְׂרָאֵל
הָשַׁתָּא עַבְדֵּי – לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּנֵי חוֹרִין.

פירוש

עריכה

הא - זה

לחמא - לחם

עניא - עוני

די אכלא - שאכלו

אבתנא - אבותינו

בארעא דמצרים -בארץ מצרים

כָּל דִּכְפִין - כל הרעב

יֵיתֵי וְיֵיכוֹל - יבוא ויאכל

כָּל דִּצְרִיךְ - כל הצריך

יֵיתֵי וְיִפְסַח - יבוא ויעשה את הפסח.

הָשַׁתָּא הָכָא – השנה כאן

לְשָׁנָה הַבָּאָה - בשנה הבאה

בְּאַרְעָא דְיִשְׂרָאֵל - בארץ ישראל

הָשַׁתָּא עַבְדֵּי –השנה עבדים

לְשָׁנָה הַבָּאָה -בשנה הבאה

בְּנֵי חוֹרִין - בני חורין.