הנחיות לפרק דרמה בבגרות בספרות עריכה

ההנחיות מתוך המדריך לבגרות בספרות של משרד החינוך.

במענה לשאלות על מחזות עליכם:

 • לנסח בלשונכם במשפטים אחדים וברמת הכללה את הנושא המרכזי (או את הנושאים המרכזיים) של המחזה.
 • להציע פרשנות שתציג את המשמעות הכוללת העולה מן המחזה.
 • להציג את הקונפליקט המרכזי במחזה.
 • לזהות מרכיבים מרכזיים של המחזה, כגון: מערכה, סצנה, דיאלוג, מונולוג, הוראות בימוי (המתייחסות גם לתפאורה ולאבזרים).
 • לזהות אירוניה דרמתית ולהסביר את תרומתה למשמעות המחזה.
 • לתאר מאפיינים ומרכיבים מרכזיים של הטרגדיה (מבנה הטרגדיה, גיבור טרגי, היבריס, משגה גורלי או מעשה מביש, קטסטרופה, היוודעות).
 • לזהות יסודות קומיים.
 • לזהות מאפיינים של מחזות מודרניים.
 • לתאר את הדמויות:
  • להבחין בין דמות מרכזית לדמות משנית.
  • להסביר את תפקידיהן של דמויות במחזה, למשל: דמות המייצגת עמדה מסוימת בקונפליקט אנושי, דמות המוליכה את המסר או את הרעיון במחזה וכו'.
  • לתאר את המניעים לפעולות הדמויות ולפרשם.
  • לסרטט קווים להתפתחות הדמויות.
  • לבטא את יחסכם האישי והמנומק כלפי דמות במחזה על מעשיה, על מניעיה, על מחשבותיה, על יחסה לזולת וכו'.
  • להצביע על דרכי עיצוב מרכזיות של דמויות, למשל: באמצעות דיבורן, באמצעות מעשיהן, באמצעות דיאלוגים שהן מנהלות עם דמויות אחרות, על–פי הופעתן החיצונית, על–פי הדברים שדמויות אחרות אומרות עליהן.
 • להסביר את מהלך העלילה במחזה, לפרש את השלבים המרכזיים בו (כגון: אקספוזיציה, סצנה המהווה נקודת מפנה, דיאלוג או מונולוג הנושאים משמעות מרכזית, התרה וסיום המחזה), ולהסביר את תרומתם של השלבים האלה למשמעות הכוללת של המחזה ולרושם שהמחזה מותיר עלינו כקוראים וכצופים פוטנציאליים.
 • להצביע על מוטיבים מרכזיים התורמים לבניית משמעות המחזה.
 • לבטא את התרשמותכם מהמחזה ואת דעתכם המנומקת עליו מנקודת מבט רעיונית ואסתטית.
 • להשוות בין מחזות שונים, שיש להם נושא משותף או מאפיינים דומים.

יצירות שיש ללמוד עריכה

יש ללמוד טרגדיה אחת מאת סופוקלס או מאת שקספיר המצויה ברשימה הבאה, ומחזה אחד נוסף, (עברי או מתורגם), מבין המחזות שברשימה השנייה והשלישית. בבחינה במועד הקיץ 2009 נדרש לענות רק על שאלה אחת על טרגדיה של סופוקלס או של שיקספיר, לשם כך די בלימוד של יצירה אחת מהטרגדיות.

טרגדיות עריכה

מחזות עריכה

מחזה מתורגם עריכה

מחזה עברי עריכה