ביוכימיה/השפעת ריכוז האנזים על קצב הפעילות

בריכוזי אנזים נמוכים, קצב הפעילות עולה ביחס ישיר לעליה בריכוז האנזים. כמובן, שככל שיש יותר אנזים, כך מהירות הריאקציה עולה, זאת בהנחה שסובסטרט בעודף.

בריכוזי אנזים גבוהים, קצב פעילות האנזים לא גדלה כיוון שהגורם המגביל הוא כמות הסובסטרט הקיים במצע. על מנת להגדיל שוב את קצב הפעילות של האנזים, יש להוסיף עוד סובסטרט. בנוסחא (ראה הסבר : מיכאליס מנטן): [Vmax = k3[ET