ביוכימיה/חומרים דנטורטיביים

חומרים דנטורטיביים פוגעים במבנה השלישוני של אנזימים ובכך עלולים להוביל לפגיעה בפעילותו.

חומרים הפוגעים/מפריעים ליצירת קשרי מימן

עריכה

אוראה וגואנידן הידרוכלוריד – שתי תמיסות בעלות נטייה חזקה לייצור קשרי מימן, ולכן, הן מתחרות על קשרי המימן שקיימים בחלבון. מכאן שנוכחות ממסים אלה תוביל לשינוי במבנה השלישוני של האנזים.

חומרים הפוגעים/מפריעים ליצרת קשרים אלטרוסטטים

עריכה

מלחים שונים מתפרקים ליונים בתמיסה מימת. בעקבות הפירוק ליונים, נוצרים קשרים יונים בין המלח לבין השיריים הטעונים בחלבון. קשרים אלה, מתחרים בקשרים היונים הנוצרים בין שיירים בחלבון, ומכאן שהם מובילים לפגיעה במבנה השלישוני של החלבון.

חומרים הפותחים קשרים דיסולפידיים (S-S)

עריכה

B מרקפתואתנול הוא חומר מחזר. מכאן שהוא מאפשר קישור H לשיירי הגופרית, כך שמתקבלים שני שיירים SH, והקשר S-S אינו יכול להיווצר יותר. קשרים דיסוליפיידים הם קשרים חזקים מאוד המייצבים את החלבון. בעקבות קשרים אלו, נוצרים קשרים נוספים כגון קשרי מימן.

חומרים המפריעים ליצירת אינטרקציות הידרופוביות

עריכה

ממיסים אורגנים הם חומרים בעלי אופי הידרופובי, ולכן, יוצרים בקלות קשרים עם שיירים הידרופוביים בחלבון. בדרך כלל, שיריים פוביים ממוקמים בתוך החלבון, כך שהם מוסתרים מהסביבה החיצונית. נוכחות ממס אורגני, מובילה ל"התהפכות" של החלבון, כך, שהשיירים הפוביים פונים החוצה, ואילו ההידרופיליים ממוקמים פנימה, דבר הפוגע בפילות האנזים.

דנטורציה ורנטורציה

עריכה

דנטורציה - תהליך בו משתנה מבנה החלבון ולכן נפגעת פעילותו.

רנטורציה - לפעמים אנזימים שעברו דנטורציה מסוגלים לחזור למבנה הנטיבי (טבעי) שלהם לאחר שמסולקים החומרים והגורמים הדנטורטיביים. דוגמא לחלבון שעובר רנטורציה מלאה הוא ריבונוקלאז (עליו עבד החוקר אנפינסן). תהליכי הדנטורציה והרנטורציה הם בעלי אופי קואופרטיבי, כלומר יצירה של קשר כימי ראשון, מובילה ליצירת קשרים כימיים נוספים.