ביוכימיה/ניסוי מסלסון ושטאל

מטרת הניסוי

עריכה

להוכיח ולגלות כיצד משתכפל הדנ"א בשיטה השמרנית או החצי שמרנית.

הגישות שונות

עריכה
 
הגישות :גישה חצי שמרנית, גישה שמרנית, גישה אקראית
 • שיטה חצי שמרנית/שמרנית למחצה – האמינה כי שכפול דנ"א נוצר מגדיל הורה (גדיל מדנ"א מקור) שעל גביו נוצר גדיל משלים חדש.
 • שיטה שמרנית – האמינה כי שכפול דנ"א נוצר ע"י יצרת 2 מולקולות חדשות של גדילים.
 • שיטה אקראית – האמינה כי שכפול הדנ"א נוצר מתערובת של דנ"א מקורי ודנ"א חדש.

הנחות יסוד

עריכה
 • חנקן הוא יסוד חשוב לבניית מולקולת דנ"א.
 • דנ"א יכול להבנות משני סוגי חנקנים (15N ו-14N).
 • 15N כבד יותר מ-14N.

מהלך הניסוי

עריכה
 • גידול חיידקים במשך דורות על מצע המכיל 15N.
 • הפרדת מולקולת הדנ"א באמצעות צזיום כלוריד וקבלת פס משקע יחיד המתאר את צפיפות מולקולת הדנ"א 15N.
 • גידול החיידקים דור נוסף על מצע המכיל 14N.
 • הפרדת מולקולת הדנ"א באמצעות צזיום כלוריד  :
  • אם השכפול שמרני – נצפה לקבל 2 פסי משקע; אחד של 15N ואחד של 14N.
  • אם השכפול חצי שמרני – נצפה לקבל פס משקע יחיד מעל 15N ומתחת 14N.
  • אם השכפול אקראי – פס יחיד גבוה מעט מדנ"א שגודל ב- 14N, כיוון שכל גדיל היה מכיל כמויות קטנות של הגדיל המקורי המורכב מ-15N.

תוצאות: פס יחיד .

בניסוי זה נשללה השיטה שמרנית.

המשך הניסוי

עריכה
 1. גידול חיידקים במשך דורות על מצע המכיל 15N.
 2. גידול החיידקים 2 דורות נוספים על מצע המכיל 14N.
 

בניסוי זה הוכח כי הגישה החצי שמרנית היא הגישה הנכונה.

קישורים חיצוניים

עריכה