ביוכימיה/נספח : טבלת החומצות האמיניות

שרטוט המבנה של חומצות אמינו