• התא - התא כיחידת המבנה והתפקוד
 • שמירה על pH יציב בתא - בופרים
 • קרומים -
  • מבנה הקרום הדו-שכבתי חלבונים, משאבות בקרום התא, נשאים, פוספוליפידים, קרום נוזלי, תעלות.
  • תפקיד הממבראנה הביולוגית -
   • תנאי התא - הומאוסטזיס, חדירות הקרום.
   • מעבר חומרים בקרום (אוסמוזה, איזוטוני, אנדוציטוזה, אקסוציטוזה, דיפוזיה, דיפוזיה מזורזת, דפלסמוליזה, היפוטוני, היפרטוני, העברה פעילה, לחץ אוסמוטי, פלסמוליזה.)
   • תקשורת חוץ תאית ותוך תאית - קולטנים
  • מידור - כלורופלסטים, מיטוכונדריה, מנגנון גולג'י, רשת אנדופלסמטית.
   • התנגדות חשמלית - אזכור.
 • תהליכים מטבוליטים - קטבוליים ואנבוליים, חילוף חומרים; תהליכים הדורשים שינוי אנרגטי. תהיליכים כימיים מזוזים עי אנזימים.
  • חומרים המשמשים לתהליך - חומרי מזון, חומרי תשמורת, הזנה הטרוטרופית/אוטוטרופית.
  • נשימה - נשימה ארובית ונשימה אנארובית.
   • פוטוסינתזה - המרת אנרגיית אור לאנרגיה כימית, הצמח מנצל אנרגיה זו, כלורופיל, כלורופלסטידות, תיאור התהליך בלי פירוט השלבים.
   • הנשימה התאית - מיטוכונדריה, פוספט (זרחה), ADP, ATP.
  • האנזים - האנזמים כזרזי התהליך, מאפשרים קיום תהליכים אלו בתא, אתר פעיל, מבנה מרחבי, מעכב, ספציפיות, pH.
 • החומר התורשתי -
  • הקדמה + מושגי יסוד - גן, גרעין התא, חומצות אמיניות, יצירת חלבונים, עריכת RNA, ריבוזומים, תעתוק, תרגום, RNA מוביל, RNA שליח, כרומוזום, דנ"א, מסלול : DNA ß RNA ß חלבון
  • מנגנוני הבקרה - אזור בקרה בגן, מולקולות בקרה, קולטנים, חלבונים כמנגונים, נחיצות.
 • מסרים - הורמונים, מסרים מחוץ לתא אל התא, תגובה בתא כתגובה למסרים.
 • חלוקת תא - תאי בת, שלבים במחזור חיי התא:שכפול - מוות :
  • שכפול דנ"א - כישור, כרומוזומים, כרומטידות, צנטרומר, צנטריול, שלד תוך-תאי, מיטוזה
  • מיוזה - דיפלואיד, הפלואיד, הפריה, זיגוטה, כרומוזומים הומולוגיים, מוטציות, תא רבייה (גמטה).
  • התאבדות תאים – מוות מתוכנן של תאים – אפופטוזיס
 • התמיינות - שיבוט תאים, תרבית תאים. תלות במנגנוני בקרה על ביטוי המידע התורשתי. הקשר לאפופטוזיס ולהפסקת חלוקת תאים.
 • תאוריית האנדוסימביוזה - מיצור פרוקריוטי ליצור אאוקריוטי, התמיינות, DNA כלורופלסטי, DNA מיטוכונדריאלי.
 • התקדמות המדע - שיבוט, שימוש בתאי גזע, הנדסה גנטית, פרויקט הגנום, ריפוי גני, דילמות מוסריות בנוגע להתקדמות המדע, חשיבות הידע הביולוגי לשיקולים ביואתיים – סיכויים וסכנות.