ביולוגיה/מיקרואורגניזמים

 • מבוא
 • המשותף למיקרואורגניזמים - ממדיהם הזעירים ותפוצתם הנרחבת, תפקודם במיחזור החומרים, ביצירת הקרקע, בתהליכים ביוכימיים בקרקע ובחיי השיתוף המגוונים (סימביוזה) שהם מקיימים עם יצורים מקבוצות אחרות. חלק מהם גורמים למחלות ביצורים אחרים. ציון החשיבות של המיקרואורגניזמים במיחזור חומרים (למשל מחזור החנקן), בחיי האדם ובחיי יצורים אחרים. מושגים : חיי שיתוף, טפילות, מוטואליזם הדדיות, סימביוזה. חוקרים: לבנהוק, פסטר.
 • התפתחות תאים אאוקריוטים - המיון לעל-ממלכות ודרך ביסוסו (RNA ריבוזומולי). תאוריית האנדוסימביוזה כהסבר להתפתחות תאים אאוקריוטים.מושג:אאוקריה, ארכאה, בקטריה, כלורופלסט, מיטוכונדריה, קרום תא, ריסים, שוטון, DNA.
 • נגיפים - מה הם, מבנה של נגיף והתרבותו. חומצת גרעין, מעטפת חלבון, רטרווירוס.
 • דימיון בין מיקרואורגניזמים-מקורות מזון, דרכים להפקת אנרגיה. מושג : אוטוטרופי (פוטואוטוטרופי וכמואוטוטרופי), הטרוטרופי, התאמה, נבגים (של חיידקים), נשימה אנארובית, נשימה ארובית, ספרופיט, עקומת גידול של חיידקים, פוטוטרופי.
 • הבדלים בין מיקרואורגניזמים -(תוכנית רק חיידקים) בחיידקים מתרחשים תהליכים מטבוליים ייחודיים. יש קשר בין המטבוליזם הייחודי בחיידקים ובין מקומות החיות שלהם ויכולתם לחיות ולשרוד בסביבות חיים קיצוניות מאוד.
  • תהליכים מטבוליים ייחודיים לחיידקים.
  • זיהוי חיידקים על פי מבנה ופעילות מטבולית.
  • התאמות לחיים בסביבות קיצוניות: בטמפרטורה גבוהה מאוד או נמוכה מאוד, במעמקי האוקיינוסים, במליחות, בנוכחות מתכות ורעלים, בסביבה יבשה מאוד.
  • מושג:אצטון, חומצה אצטית, חומצה לקטית, כוהל, מֵתן, תוצרים ייחודיים.
 • שיטות מחקר בחיידקים - פענוח מסלולים ביוכימיים, כגון גליקוזה (הסבר עקרוני בלבד). פענוח הבקרה על התבטאות גנים (מודל ז'קוב ומונו). השימוש באצות חד-תאיות (כלורלה, כלמידומונס) במחקר תהליך הפוטוסינתזה (ללא פירוט). זריעת בידוד, צביעת גראם.זריעת בידוד, צביעת גראם.
 • רבייה- מושגים : הדבקה, חלוקת תא, טרנסדוקציה, טרנספורמציה, מסלול ליטי, מצב ליזוגני, קוניוגציה, רבייה אל-זוויגית, רקומבינציה. גוף פרי, הנצה (בשמרים), נבגים (של פטריות), קורים.
 • יחסי גומלין

מנגנון הפעולה של תרופות נגד חיידקים ונגד טפילים אחרים. התפתחות העמידות כנגד תרופות. חומרי הדברה. מושג:אינטרפרון, אספירין, כינין, סולפה, פניצילין, , תרופות לטיפול באיידס.חוקרים: פלמינג.

   • אנטיביוטיקה - תרופות אנטיביוטיות, תרופות אנטיביוטיות סינתטיות