בניית מערך שיעור

מערך שיעור הוא טקסט יחסית קצר, אשר נועד לשמש מדריכים ומורים לצורך תכנון שיעור. אם מדובר בנושא חדש, המורה בונה מערך שיעור סביב החומר שבכוונתו ללמד בשיעור כלשהו. אם כבר קיים מערך שיעור, המורה נעזר בו על מנת לתכנן את מהלך השיעור.

חשוב לשמור על אחידות המבנה של מערך שיעור, על מנת להקל על ההתמצאות בין מערכים שונים. מדריך זה מכיל את רשימת הכותרות ופירוט התוכן שיופיע תחת אותה כותרת.

נושא השיעור

עריכה

מבוא - החיים בעולם משתנה

אוכלוסיית התלמידים

עריכה

מאפייני התלמידים עבורם מיועד השיעור.

  • כיתה ז'.

מטרות ביצועיות (אופרטיביות)

עריכה

• התלמידים יתנסו בחיפוש מידע ועבודה כחלק מקבוצה. כל קבוצה תחקור תחום אחר בנושא העולם המשתנה. • הצגת הממצאים של כל קבוצה בפני המליאה • כלל התלמידים ייחשפו וילמדו את כלל התחומים שהוצגו במליאה.

דרישות קדם

עריכה

פירוט הנושאים שהמורה מניח כי התלמידים יודעים כבר, ושעליהם מתבסס שיעור זה.

מבנה השיעור

עריכה

נהוג לחלק את השיעור לפי:

  • פתיחה
  • גוף
  • סיום

כמו כן, יש לבצע חלוקת זמנים לכל חלק.

מושגים

עריכה

רשימת המושגים החדשים שיוצגו במהלך השיעור, והגדרותיהם. 1. נוף טבעי 2. נוף אנושי 3. נוף גלובלי 4. כפר גלובלי

שאלות מרכזיות

עריכה

רשימת השאלות שסביבן בנוי השיעור ואשר בונות את נושא השיעור.

טכנולוגיה חינוכית

עריכה
דוגמאות:
  • מצגת ממוחשבת

הערכת למידה

עריכה

השיטה שבה תיבדק למידתם של התלמידים. שליחת התלמידים לעבודה עצמאית בקבוצות לחקירת תחום. כל קבוצה תחקור תחום ,מה שהיה בעבר וכיצד תחום זה מתבטא היום. (15 דקות)

יביאו דוגמאות ויציגו את הנלמד במליאת הכיתה במשך 3 דקות.

שאלת התלמידים: 1. ציינו והביאו דוגמאות בכל תחום מה היה בעבר ומה בהווה. ניתן להציג בהסבר מילולי, תמונות, סרטון וכו . 2. מה ההבדלים בין העבר להווה בכל תחום 3. מה משותף בין העבר להווה בכל תחום (נציין שאלות אלו בצ'ט) קבוצה תחום עבר הווה חדר מס' 1 תחבורה חדר מס' 2 תקשורת? חדר מס' 3 מזון חדר מס' 4 לבוש חדר מס' 5 מסחר/צרכנות אולי לפצל?

לאחר חזרתם התלמידים יציגו את הממצאים שבדקו בכל תחום. כל קבוצה תציג 3 דקות. לאחר ההצגה של כל קבוצה, יתקיים דיון במליאה של הממצאים של הקבוצה. (30 דקות)

לאחר ההצגה נשאל אותם שאלה ונקיים דיון: (15 דקות) מה אתם מעדיפים: לחיות בעולם שמתרחשים בו שינויים מהירים כמו אלה המתרחשים בימינו, או לחיות בעולם שהשינויים בו הם איטיים, כפי שהיה בעבר? הביעו את דעתכם האם אתם מרגישים שהשינויים מקדמים את האדם או לא? מה החסרונות והיתרונות של הקידמה?

מקורות

עריכה

יש לתת אזכור לספרות המקצועית שבעזרתה נבנה מערך השיעור והשיעור עצמו.