ברידג'/מהלך המשחק

במשחק ברידג' משתמשים בחפיסת קלפים תקנית של 52 קלפים (ללא ג'וקרים). ארבעת השחקנים יושבים מסביב לשולחן, כאשר בני זוג יושבים זה מול זה. ארבעת השחקנים מכונים על פי כיווני שושנת הרוחות - צפון, מזרח, דרום, מערב.

המשחק מורכב מסיבובים. בכל סיבוב אחד השחקנים מחלק לכל אחד מהשחקנים 13 קלפים. כל אחד מהשחקנים מחזיק את הקלפים כך שרק הוא יכול לראותם.

תיאור בסיסי עריכה

כל סיבוב מתחלק לשני שלבים: שלב ההכרזה ושלב הביצוע.

 • שלב ההכרזה הוא מעין מכירה פומבית שבה מעריך כל שחקן את הקלפים שבידו ומציע חוזה, שהוא התחייבות לגבי ההצלחה שתהיה לו בשלב הביצוע. בשלב זה גם מעבירים בני זוג זה לזה מידע על הקלפים שבידם באמצעות ההכרזות שלהם. בסוף שלב ההכרזה, נבחר החוזה הגבוה ביותר מאלו שהוצעו.
 • שלב הביצוע מתחלק ל-13 משחקונים, המכונים "לקיחות". בכל לקיחה, מניח כל שחקן קלף אחד מידו, והשחקן שהניח את הקלף החזק ביותר זוכה בלקיחה. אם הזוג שהחוזה שלו נבחר הצליח לזכות במספר לקיחות הגדול לפחות כמו זה אליו התחייב בחוזהו, הוא זוכה בסיבוב. אחרת, בני הזוג השני הם הזוכים.

נתאר כעת בפירוט את שני השלבים.

שלב ההכרזה עריכה

את שלב ההכרזה פותח השחקן שחילק את הקלפים, ואחר כך מכריז כל שחקן בתורו, כאשר הסדר הוא בכיוון השעון. כל שחקן בתורו יכול לבצע אחת מהפעולות הבאות:

 • להציע חוזה.
 • להכריז "עבור" (Pass) שפירושו שהוא אינו רוצה להציע חוזה בתורו הנוכחי.
 • להכריז "כפל" (Double) או "כפל כפליים" (Redouble) אם הדבר אפשרי. משמעות הצעה זו תוסבר בהמשך.

חוזה מורכב ממספר ומשמה של סדרת קלפים. המספר בא לציין את מספר הלקיחות שהשחקן מתחייב לקחת מעבר ל-6. כלומר, אם שחקן הכריז "1", פירוש הדבר שהוא מתחייב לקחת לפחות 7 לקיחות. ניתן להכריז כל מספר מ-1 ועד 7 (שהוא כל 13 הלקיחות האפשריות).

שם סדרת הקלפים בא לציין שאותה סדרה תהיה חזקה יותר במהלך שלב הביצוע משאר הקלפים. ניתן לבחור כל אחת מארבע סדרות הקלפים: עלה, לב, יהלום או תלתן. הסדרה שנבחרה מכונה "הסדרה השליטה" (Trump) כמו כן ניתן לבחור שלא לשחק עם סדרה שליטה, ואז ההכרזה היא "ללא שליט" (No Trump).

דוגמאות להכרזות:

 • "2 עלה" - השחקן מתחייב לקחת 8 לקיחות, כאשר הסדרה השליטה היא עלה.
 • "4 ללא שליט" - השחקן מתחייב לקחת 10 לקיחות, כאשר במשחק לא תהיה סדרה שליטה.
 • "1 יהלום" - השחקן מתחייב לקחת 7 לקיחות, כאשר הסדרה השליטה היא יהלום.

ניתן להציע רק הצעות שהן גבוהות מההצעות שהוצעו עד כה. הסדר נקבע ראשית על פי המספר, ולאחר מכן על פי הסדרה השליטה. הסדר של הסדרות, מהקטן לגדול, הוא תלתן, יהלום, לב, עלה וללא שליט. לדוגמה:

 • "3 עלה" היא הכרזה גבוהה יותר מ"2 עלה" כי המספר שלה גדול יותר.
 • "3 יהלום" היא הכרזה גבוהה יותר מ"3 תלתן" כי יהלום היא סדרה גבוהה יותר מתלתן.
 • "4 ללא שליט" היא הכרזה גבוהה יותר מ"4 עלה".
 • "4 תלתן" היא הכרזה גבוהה יותר מ"3 ללא שליט".

שלב ההכרזה מסתיים לאחר ששלושה שחקנים ברצף הכריזו "עבור". החוזה הגבוה ביותר שהוצע הוא החוזה שנבחר למשחק.

שלב הביצוע עריכה

בשלב הביצוע בני הזוג שזכו בחוזה מתחלקים לשניים: השחקן הראשון שהציע הצעה שהכילה את סדרת הקלפים שנבחרה לבסוף מכונה הכרוז, ואילו שותפו מכונה הדומם (Dummy). במהלך שלב הביצוע רק הכרוז ישחק הן בקלפים שלו והן בקלפים של הדומם, ואילו הדומם לא ישתתף.

את שלב הביצוע פותח השחקן שלשמאל הכרוז, שמוריד קלף אחד מידו. מייד לאחר מכן מניח הדומם את כל קלפיו על שולחן המשחק, כך שהם גלויים לעיני כל. לאחר מכן ממשיכה כל לקיחה על פי אותה תבנית: כל שחקן שם קלף אחד על השולחן, והשחקן שהניח את הקלף החזק ביותר מבין ארבעת הקלפים נחשב לזוכה בלקיחה הזו, והוא מוביל (מתחיל) את הלקיחה הבאה על ידי הנחת קלף על השולחן, ושוב ממשיכים על פי כיוון השעון.

אם קלף שיצא מידו של הדומם זוכה בלקיחה, ההובלה בלקיחה הבאה מתבצעת מידו של הדומם, לא מיד הכרוז (למרות שהכרוז הוא זה שאומר לדומם אילו קלפים לשחק).

בכל לקיחה, השחקן שפותח את הלקיחה יכול לפתוח בכל קלף שיבחר. שאר השחקנים צריכים לשים קלף מאותה סדרה, אם הם מסוגלים. אחרת, אין להם הגבלה על הקלפים שהם יכולים לשחק. לדוגמה, אם הכרוז פתח את אחת הלקיחות בהנחת מלכה תלתן, ולשחקן שלימינו יש קלף תלתן כלשהו (למשל, 2 תלתן) הוא חייב לשחק אחד מקלפי התלתן שברשותו. אם אין לו קלפי תלתן, הוא יכול לשחק כל קלף שיש לו.

הקלף הזוכה בלקיחה נקבע בצורה הבאה:

 • אם קיימת סדרה שליטה והונחו קלפים ששייכים לסדרה זו במהלך הלקיחה, הקלף בעל הערך הגבוה מבין אלו השייכים לסדרה השליטה הוא הזוכה (בלי קשר לגובה הקלפים משאר הסדרות שהונחו).
 • אם אין סדרה שליטה או שלא הונחו קלפים השיכיים אליה, הקלף בעל הערך הגבוה מבין אלו השייכים לסדרה של הקלף שפתח את הלקיחה הוא הזוכה.

גובה הקלפים נקבע כך: בקלפי המספרים, הקלף בעל המספר הגדול יותר הוא גבוה יותר. לאחר מכן הסדר, מהקטן לגדול, הוא נסיך, מלכה, מלך ואס.

דוגמאות:

 • במשחק ללא שליט הונחו בלקיחה אחת הקלפים הבאים, לפי הסדר: 5 לב, אס עלה, מלכה לב, 10 תלתן. הקלף הזוכה הוא מלכה לב, כי זהו הקלף הגבוה ביותר מבין קלפי הלב.
 • במשחק שבו השליט הוא תלתן הונחו בלקיחה אחת הקלפים הבאים, לפי הסדר: 8 לב, 2 תלתן, מלכה לב, 5 לב. הקלף הזוכה הוא 2 תלתן, שכן הוא שייך לסדרה השליטה.

סוף הסיבוב עריכה

במהלך הסיבוב נספרות הלקיחות שכל שחקן הצליח לקחת. בסוף הסיבוב בודקים האם הזוג שהציע את החוזה שנבחר הצליח לממש אותו. אם הצליח, הוא זוכה בנקודות, ואם נכשל הזוג השני זוכה בנקודות. את שיטת הניקוד נציג בפרק הבא.

לאחר מכן ממשיך המשחק, כאשר השחקן שמחלק את הקלפים לסיבוב הבא הוא השחקן שלשמאל השחקן שחילק את הקלפים בסיבוב הנוכחי.

המשחק יכול להסתיים לאחר שאחד מהזוגות צבר כמות גדולה מספיק של נקודות, אחרי מספר שהוחלט מראש של סיבובים, או באופן שרירותי - הדבר תלוי בבחירתם של השחקנים.