גידול חיות מחמד/חתול/טיפול בגורי חתול/כלי ההזנה

מכשור מחיר
טפטפת המחוברת לצינור גומי טקסט התא
פיפטה חד פעמית
כ-5 ש"ח
פיפטה רב פעמית
מזרק של 10 מ"ל לפחות עם פיה קטנה כ-2 ש"ח
בקבוקי הנקה לגורי חתול 20-40 ש"ח.
חשוב להשם לב לאיכות של פקק הגומי. פקק דק מדי יקרע תוך פרק זמן קצוב.
בקבוק של בובות ילדים בד"כ אפשרות זו עדיפה אם כבר קיימים האבזרים בבית. ניתן לרכוש ערכה ההזנה ב-30 ש"ח. ניתן לרכוש בובה עם הערכה בכ-100 ש"ח במידה ויש ילדים בבית ורוצים לתפוס שני ציפורים במכה. לעיתים יש לחורר את הפיה של הבקבוק. אפשרות זו מתאימה לאנשים שמסתדרים עם אילתורים.
בקבוק תינוק לפגים
  • חשוב לשמור על הייגניה ולהקפיד לרחוץ את הכלים.