גידול חיות מחמד/כלב/עלויות כלכליות ובירוקרטיה

כל אדם שמחזיק בכלב חייב על פי חוק להניח שבב על הכלב ומדי שנה לחסן אותו בכלבת.

עלות חיסון כלב עומד על כ-80 ש"ח בעמותות החיות השונות ושבב עוד כ-100 ש"ח.

נוסף לכך יש לשלם לעירייה אגרה על רישיון אחזקת הכלב. התשלום מגיע בדואר ועליו מספר רישיון ומספר אסמכתא.

את הרישיון ניתן לשלם דרך בנק הדואר או דרך אתר העייריה. [1]

לכל בעיה אזרחית ניתן להתקשר למוקד הוטרינריה העירונית 106.

לאחר תשלום על האגרה יש להגיע עמה אל וטרינר. הוטרינר יחתום עליה לאחר מתן חיסון הכלבת.

העלויות של האגרה משתנות. לדוגמה בעיריית ירושלים [2]:

סוג הכלב מחיר החיסון
כלב פטור (גור בן עד 5 חודשים או כלב שקבל חיסון למשך 8 חשנים) 68 ש"ח
כלב לא מסורס 370 ש"ח
כלב מסורס 53.5 ש"ח

כלומר פרט לעלויות של משחקים ומזון לכלב יש לקחת גם שיקול נוסף והוא תשלום לעירייה.

כלב שנשך ונמצא ללא חיסון כלב יגיע אל הסגר של 30 יום ויהיה צורך לשלם לעירייה קנס כספי.

  1. ^ ירושלים
  2. ^ העלויות לקוחות מאתר העירייה