מה זה סולם??

עריכה

הגדרה: הסולם הינו סידרה של צלילים בעליה או בירידה באורך אוקטבה במרווח מסוים סולם חייב שיהיה לו שתי פרמטרים בשביל שהוא יקרא סולם:

  1. צליל שורש:כפשוטו, הצליל שעל שמו נקרא הסולם.
  2. טון מוביל: טון מוביל זה שהחצי תו לפני השורש יהיה חלק מהסולם.