גיטרה/תרגילים לנגנים מתחילים/האהבה הישנה

היום נלמד שלושה אקורדים חדשים AM ו EM ו DM

       - DM   -  EM        AM   -
 | | | | | |   | | | | | |   |* | | | | |
 | |* | | | |   | | | |* |* |   | | |* | | |
 | | |* |* | |   | | | | | |   | |* | | | |
 | | | | | |   | | | | | |   | | | | | |
 | | | | | |   | | | | | |   | | | | | |

הפריטה לשיר הזה, תהיה פריטת ארפג'יו 4/4 כלומר ראשית את מיתר הבס בראשון באותו אקורד,(דוגמא: AMהמיתר החמישי), ואז את שלושת מיתרי הפלסטיק. את הקצב תתפסו לבד. השיר הזה זה כבר עליית מדרגה גדולה מאד בשבילכם, סוף סוף לנגן שיר אמיתי! בהצלחה!!!

מילות השיר והאקורדים