גיטרה/תרגילים לנגנים מתחילים/יונתן הקטן

בפרק זה נשתמש באקורד C שלמדנו בפרק הקודם ובאקורד קרוב אליו, G7, כך שיהיה קל לכם לעבור מאקורד לאקורד.

זהו האקורד G7 ומתחילים לפרוט אותו מהמיתר השישי. כעת ננגן את השיר "יונתן הקטן" תוך חילוף בין שני האקורדים כשמסומן.

G7     C G7   C

יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן

C     G7   C

הוא טיפס על העץ, אפרוחים חיפש

C       G7

אוי ואבוי לו לשובב, חור גדול במכנסיו,

C    C  G7   C

מן העץ התגלגל ועונשו קיבל.


לימוד פריטה חדשה

זוהי למעשה פריטה בסיסית ביותר, קלה ביותר, (וגם נשמעת כך בערך). אבל היא די טובה בשביל התחלה. פשוט מאד פירטו בפעם הראשונה כלפי מטה, ובפעם השניה כלפי מעלה.

דוגמה: (באקורד C)

1. להניח את האצבע על המיתר החמישי ולהוריד אותה ברַכ‏ות כלפי מטה.
2. להניח את האצבע על המיתר הראשון ולהעלות מעלה.

באקורד G7 אתם פשוט צריכים להתחיל מהמיתר השישי.