גיטרה/תרגילים לנגנים מתחילים/HAPPY BIRTHDAY

טאבלטורה

עריכה
----------------------------------------------------------------
--------------------------------------1-------------------------
-------------------------0---------------2--------3-3-2----0----
-----0---3-2------0---------3--------------3-2-0--------3----3--
-3-3---3-----3-3-----3---------3-3------------------------------
----------------------------------------------------------------

פריטה

עריכה

בליווי השיר הזה נשתמש בשלושה אקורדים המופיעים בעמוד האקורדים הבסיסיים, C, G ו-F. את אקורד F יש לאצבע בשתי האיצבועים הראשונים, ע"י אצבע אחת. הדבר דורש אימון, אך מתרגלים בסופו של דבר.