גרמנית/דקדוק/אקוזטיב

ביחסת את (אקוזטיב, Akkusativ) משתמשים כדי לציין מושא ישיר. סימן היידוע היחיד שמשתנה הוא זה של שמות העצם ממין זכר; זוהי גם תווית הסיתום היחידה שמשתנה.
(הערה: תווית סיתום, המכונה בגרמנית Artikel, היא קידומת לשם עצם לא מיודע, ומקבילה לקידומות a ו- an באנגלית, לפני שמות עצם)

יחסת נומינטיב יחסת אקוזטיב
מין תווית יידוע תווית סיתום תווית יידוע תווית סיתום
זכר
(האיש) der Mann (איש) ein Mann (את האיש) den Mann (את פלוני) einen Mann
נקבה
(האישה) die Frau (אישה) eine Frau (את האישה) die Frau (את פלונית) eine Frau
סתמי
(הילד) das Kind (ילד) ein Kind (את הילד) das Kind (את ילד כלשהו) ein Kind
רבים
(האנשים) die Menschen (אנשים) Menschen (את האנשים) die Menschen (את אנשים כלשהם) Menschen

גם כמה מכינויי הגוף משתנים ביחסה זו:

Sie

את/ה/ם/ן בכבוד

sie

הם/ן

ihr

אתם/ן

wir

אנחנו

es

זה

sie

היא

er

הוא

du

את/ה

ich

אני

Nominativ
Sie

אותך/ם/ן בכבוד

sie

אותם/ן

euch

אתכם/ן

uns

אותנו

es

את זה

sie

אותה

ihn

אותו

dich

אותך

mich

אותי

Akkusativ

דוגמאות:

ראיתי דג! - Ich habe einen Fisch gesehen!‎
גם ככה די קשה למצוא אותנו - Sowieso ist es schwierig genug, uns zu finden
הבא את המקבת! - Hol den Vorschlaghammer!‎