גרמנית/מלים/מספרים

מספרים -

1 - eins

2 - zwei

3 - drei

4 - vier

5 - fünf

6 - sechs

7 - sieben

8 - acht

9 - neun

10 - zehn

11 - elf

12 - zwölf

13 - dreizehn

14 - vierzehn

15 - fünfzehn

16 - sechzehn

17 - siebzehn

18 - achtzehn

19 - neunzehn

מספרים מעל 20 כותבים ואומרים כאשר מספר האחדות נאמר ראשון ואחריו מספר העשרות

מספרי העשרות

20 - zwanzig

30 - dreißig

40 - vierzig

50 - fünfzig

60 - sechzig

70 - siebzig

80 - achtzig

90 - neunzig

100 - hundert

מספרים מעל 20, לדוגמא:

44 - vierundvierzig
66 - sechsundsechzig
78 - achtundsiebzig