דמקה/אסטרטגיה

  • נסו תמיד לכבוש את הפינות, שם חייליכם מוגנים מכל רע.
  • נסו תמיד ללכת למקומות בהם אין חיילים יריבים.
  • אל תפחדו ללכת אם יש דרך קדימה.
  • נסו תמיד להיות על הקו האלכסוני הכי ארוך בלוח עם המלכה שם המלכה שלכם שמורה.