דמקה/כללי המשחק

המלך ״נשרף״ אוטומטית אם וכאשר השחקן לא אכל את השחקן הנדרש (מרצונו בכוונות אסטרטגיות ו/או שכחון)

מטרת המשחק

עריכה
 
אנימציה המתארת את מהלכי המשחק

מטרת המשחק היא להוריד ("לאכול") את כל אבני המשחק של היריב. שחקן שנשאר ללא אבנים מוכרז כמפסיד

מהלך המשחק

עריכה

בתחילת המשחק, האבנים מונחות על המשבצות השחורות של הלוח. ההתקדמות היא רק על משבצות אלה, רק קדימה, למעט כש"אוכלים", ורק באלכסון. אבני השחקן הראשון מונחות בשלוש (ארבע, בגרסה הגדולה) השורות הראשונות של הלוח, ואילו אבני השחקן השני מונחות באותו אופן בצד שלו. לפי המקובל, השחור מבצע את המהלך הראשון, והלבן משיב עליו. שתי הפעולות גם יחד נחשבות כמסע אחד.

▪מלכה אכן יכולה לאכול בודד אך רק בהלוך ▪מלכה יכולה לאכול 2 ברצף אך לא אבנים עם 2 רווח.מלכה יכולה לאכול אבן ומחוייבת לעצור ריבוע אחד אחריו. כל שחקן מניע בתורו אבן משחק ממשבצת שחורה אחת למשבצת שחורה סמוכה בכיוון היריב, באלכסון. "דילוג" על אבן היריב (או "אכילה") מתבצע, כאשר אבן משחק מונחת במשבצת סמוכה לאבן היריב, ומעבר לאבן היריב יש משבצת פנויה. הדילוג מבוצע על ידי הנחת האבן במקום הפנוי שמעבר לאבן היריב, והסרת אבן היריב מן הלוח. אין הגבלה על מספר הדילוגים הרצופים ועל כיוונם, כלומר בדילוג כן מותרת תנועה אחורה.

כאשר אבן משחק מגיעה לשורה האחרונה (כלומר, הראשונה של היריב), היא הופכת להיות "מלכה". מלכה מסומנת על ידי אבן משחק וציור של מלך עליה, המונחות אחת על השנייה. בניגוד לאבן רגילה, מלכה יכולה לנוע לכל הכיוונים, כלומר גם אחורה (באלכסון בלבד) וללא הגבלה על כמות המשבצות בדרך. כן היא יכולה לבצע דילוגים ("לאכול") בכל כיוון. כמו כל אבן משחק, היריב יכול לדלג על המלכה ולהוריד אותה מהלוח. לאחר הדילוג, המלכה יכולה לעצור בכל אחת מהמשבצות בהמשך האלכסון.

אבן אכן יכולה לאכול מלכה (שני אבנים אחת מעל השנייה נוצר מלכה) אך רק באלוך. כאשר יש אפשרות "לאכול",לא חובה לעשות זאת אלה עם נאמר בתחילת המשחק "עם שרופים"-משמע שחייב לאכול בכול הזדמנות. אם יש אפשרות לדילוג המשך לא חובה על השחקן לעשות זאת. אם יש יותר מאפשרות אחת לאכול השחקן יכול לבחור את האפשרות הרצויה.

המשחק מסתיים בניצחון, כאשר לאחד מהשחקנים לא נותרו כלל אבנים (או מלכות) על הלוח, או כאשר אין לו לאין להזיז את כליו הנותרים, מכיוון שכל האבנים שלו חסומות בכל הכיוונים. ברגע זה, מוכרז השחקן השני כמנצח, והמשחק מסתיים. אם השחקן יכול לאכול כמה שחקנים של השחקן השני גם אם צריך לחזור אחורה בשביל זה בתנאי שזה אכילת שרשרת


קיימות 4 דרכים להגעה למצב תיקו:

  • כאשר הכלים הנותרים אינם מספיקים להשגת ניצחון (שחקן מיומן שנותר עם מלכה אחת, יכול להימנע מהפסד, כל עוד לשחקן השני יש רק 3 כלים, גם אם הם "מלכות");
  • כאשר מצב מסוים חוזר על עצמו 3 פעמים;
  • אם במשך 50 מסעים רצופים לא השתנה מספר הכלים על הלוח.
  • הסכמה הדדית לתיקו. בכל שלב במשחק רשאי אחד מהצדדים להציע תיקו, הצד השני רשאי להסכים או לסרב.

המלך יכול לאכול רק כאשר הוא מגיע מנקודה אחת לשנייה לשלישית חל איסור בלתקוע שחקן שלא יכול זוז אם יש לשחקן שלושה "מלכים" יש לו 12 מהלכים להרוג את המשחק אחרת זה יהיה הפסד טכני שלו. חל איסור בלתקוע שחקנים שלא יכולים לזוז

בהצלחה לכולם!!