דקדוק העברית החדשה/הצורות

הצורות הלשוניות - על הטיית מילות הפעולה ועל גזירת מילות התיאור והשם.

השפה העברית כמו כל השפות השמיות, נוטה לפי פעלים ומשקלים הנוטים על פי שורשים.

השפות השמיות עריכה

רגע, מה זה שפות "שמיות". אז הם נקראות על שם שם בנו של נח והעמים השמיים. ארץ א-שם הוא הכינוי בכמה שפות ובראשם ערבית וארמית לאיזור סוריה דרום עירק וחלקים בדרום מערב טורקיה, בעיקר כורדיסטן. המדענים שאלו את שמו של שם רק כדמות.

ידועים לנו כמה כמה שפות מן העבר, כאלה שדיברו בהן וכתבו אותן 2000 שנה לפני שהמציאו את כתב האלף בית! לפני כמאתיים שנה התחילו לנסות ולפענח כתובות מן העבר, משני סוגים: כתב חרטומים - ציורים קדומים מצריים, וויקיספר:כתב יתדות .

מצרית עתיקה שחלקה השתמרה בשפת הכהנים האתיופית, אכדית שהרבה ממנה השתמר בארמית, עברית וערבית לצורותיה ולדורותיה, ועוד שפות עתיקות דמות.