דקדוק העברית החדשה/מושגי יסוד

תוכן עניינים

חלקי הדיבר:

 • שם
  • שם עצם
  • שם תואר
  • מילות יחס וקישור
  • תואר הפועל
 • פועל
  • שם פועל
  • שם פעולה
  • שורש
  • בניין
  • גופים
  • זמנים
  • גזרה

חלקי המשפט:

 • נושא
 • נשוא
 • מושא
 • משלימים
  • משלימי השם (משלימי נושא ומושא)
  • משלימי הפועל (משלים נשואי)