דקדוק העברית החדשה/תחביר

תחביר - מבנה המשפט (סינטקס)


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.תחביר - או תורת המשפט, דן באופן בו דוברי העברית החדשה מרכיבים את המשפט, ועוסק גם בהבנת מבנה המשפט בעברית בעבר ובשפות נוספות. המונח "מבנה תחבירי" (סינטקטי) הוא ניתוח המשפט לפי הרכיבים שבו. בניתוח הדקדוקי שנעשה בימי תור הזהב בספרד ותרוגם מערבית לעברית בגלל המעבר בין קהילות ושפות, בעיקר לאחר גירושי היהודים ממקומותיהם, כמו הגעתם התיבונים לחבל פרובנס.

לאחרונה, חקר התחביר עבר תהליך מהיר של פירוק והרכבה מחדש, עם התפתחות הבלשנות החדשה בעקבות הספר שהתפרסם לאחר מותו של פרדינן דה-סוסיר השוויצרי, ובעיקר בעקבות השפעתו החריפה (והמוטעית בחלקה) של נועם חומסקי.

תחילה מרדו בכל המוסכמות הישנות והתעלמו לחלוטין מהשתלשלות השפה ומקורותיה, אך כיום מקובל ששילוב חקר השפה כפי שהיא, והשפה התקנית כפי (ראו ספר האו"פ יסודות תורת המשמעות, מאת זהר לבנת).

חלקי המשפט: נושא נשוא ומושא עריכה

לפי הדקדוק, כל משפט תקני בנוי מנושא נשוא ולעתים גם מושא, ישיר או עקיף.

בשפה האכדית העתיקה נמצא שהיו "יחסות" כלומר סימון של תפקיד

  • הנושא (הסובייקט) - עיקר המשפט והעומד במרכזו.
הילד נתן תפוח לחבר.
  • הנשוא (פְּרֶדִיקַט) - הפעולה במשפט. הילד נתן תפוח לחבר.
  • המושא (האובייקט) - המטרה. הדבר אליו מכוונת הפעולה.
הילד נתן תפוח לחבר.
  • מושא ישיר - הדבר המכוּוָן ישירות, ללא מילת יחס (או עם המילית את לסימון המושא המיודע)
הילד נתן תפוח לחבר.
  • מושא עקיף - הדבר המכוּוָן בפעולה, הנאמר באמצעות מילית יחס: בתוך (ב-), כמו (כ-), אל (ל-), מאת (מ-)
הילד נתן תפוח לחבר.

במקרה של לשון סבילה כלומר שימוש בנשוא עם לשון פעולה סבילה במקום לשון פעילה, המושא הופך לנושא והנושא הופך למושא.

התפוח ניתן בידי הילד.

ישנם פעלים שמשמעותם היא סבילה אף שלשונם לשון פעיל.

הסירה טבעה בשלולית, אולי מעצמה ומאליה, בדומה למשמעות הסבילה של: הסירה טובעה בשלולית, שגם בו הסירה אינה עושה דבר אלא הדבר נעשה בה.
ובניגוד למשפט: הילד הטביע את הסירה בשלולית, בו הנושא, הילד, עשה מעשה.

הצירוף הלשוני, סוגיו ותפקידיו עריכה

נסמכים עריכה

ביטוי במשמעות מילולית אחת (המחליף מילה),

בית ספר, ילד כאפות, ממשלת מיעוט.

משפט פשוט ומשפט מורכב סוגיו ורכיביו עריכה

משפט פשוט עריכה

משפט מורכב עריכה

הפסוקית עריכה

משפט מחובר עריכה

משפט משועבד עריכה

תפקידי הפסוקית עריכה

פסוקית לואי עריכה

פסוקית תוכן עריכה
פסוקית זיקה עריכה

כאשר המשעבד מורה על צירוף המחליף תוכן שהיה בפסוקית הקודמת, זו פסוקית זיקה.

הילד