הגדרת ClamWin/הגדרת האנטיוירוס

כאשר נכנסים לחלון ההגדרות רואים:

נתמקד בראשונה בחלקים המוקפים בעיגול כאשר:

 1. הגדרות כלליות לסריקה
 2. הגדרות עדכון מהאינטרנט
 3. הגדרות סריקה ראשית ולוח זמנים


הגדרות כלליות לסריקה

עריכה

בחלון ההגדרות הכלליות יש שני תיבות סימון:

 1. Scan In Subdirectories שהוא עדיף לו להיות מסומן כי הכוונה לסריקה בתת-תקיות
 2. Display Infected files only מציג רק את הקבצים שחשודים כמודבקים בזמן הסריקה

ובנוסף תחת הכותרת Infected Files מוצגים הבחירות לגבי טיפול בקבצים נגועים:

 1. Report Only רק לדווח על קבצים נגועים
 2. Remove להסיר קבצים נגועים (זהירות לא כדאי!!!)
 3. Move To Quarantine Folder הוא אפשרות לבחור לאיזה תיקייה יועברו כל הקבצים הנגועים שבה אפשר לבחור עם לוחצים על [...] .

הגדרות עדכון מהאינטרנט

עריכה

 
כל תיבות הבחירה מוסברים בציור. כאשר תיבות הטקסט Download Site אין צורך לשנותה מכיוון שבדרך כלל זהו אתר רשימת הוירוסים המעודכן ביותר.
Update Frequency זוהי תדירות העדכון של רשימת הוירוסים ויש ארבעה אפשרויות:

 1. Hourly כל שעה
 2. Daily כל יום
 3. Weekly כל שבוע
 4. Workdays רק בימים ב' על שבת

כאשר תיבת הטקסט TIME מתי לבצע העדכון כאשר בוחרים בתדירות של שעה התוכנה מתיחסת רק לדקות ולשניות ובודקת בדקה והשנייה המצוינת בתיבה.

הגדרת לוח זמנים של סריקה ראשית

עריכה

 
ומכאן גם אם נבחר להוסיף סריקה או רק לשנות סריקה קיימת נקבל אותו מסך: