הוכחות מתמטיות/חשבון אינפיניטסימלי/אינטגרביליות/שיטות אינטגרציה/המשפט היסודי של החדו"א

משפט

תהי פונקציה רציפה בקטע ותהי מוגדרת .

אזי גזירה בקטע ומתקיים לכל .

הוכחה

נבחר נקודה כללית . נתון כי וכמו כן,

לפי משפט ערך הביניים האינטגרלי, לפונקציה קיימת נקודה המקיימת .

לכן

כיון ש־ אז מתקיים לפי כלל הסנדוויץ' , וכיון ש־ רציפה מתקבל: .

לכן . כיון ש־ היא נקודה כללית בקטע אז הטענה נכונה לכל .