הוכחות מתמטיות/חשבון אינפיניטסימלי/אינטגרביליות/תכונות האינטגרל/ליניאריות האינטגרל המסוים

משפט

תהיינה פונקציות אינטגרביליות בקטע . אזי:

  1. לכל ממשי ובפרט