הוכחות מתמטיות/חשבון אינפיניטסימלי/גבולות, סדרות ורציפות/גבולות/פונקציה שואפת לגבול יחד עם ערכה המוחלט

משפט

אם אזי .

הוכחה

לכל קיים כך שלכל מתקיים .

לפי אי־שוויון המשולש השני מתקיים . לפיכך,