הוכחות מתמטיות/חשבון אינפיניטסימלי/גזירות/נגזרת של מכפלת פונקציה בקבוע

משפט

אם גזירה אזי .

הוכחה

נוכיח ישירות מהגדרת הנגזרת: