הוכחות מתמטיות/חשבון אינפיניטסימלי/גזירות/נגזרת של סכום והפרש פונקציות

משפט

אם גזירות אזי נגזרות סכום והפרש הפונקציות שוות לסכום והפרש נגזרות הפונקציות.

הוכחה

נוכיח ישירות מהגדרת הנגזרת: