הוכחות מתמטיות/חשבון אינפיניטסימלי/טורים ומבחני התכנסות/מבחן ראבה

משפט

יהי טור חיובי. נסמן .

  1. אם הטור מתכנס.
  2. אם הטור מתבדר.
  3. אם המבחן אינו מספק מידע על התכנסות או התבדרות הטור.

מבחן זה הוא עידון של מבחן המנה, והוא עשוי להצליח במקום שמבחן המנה נכשל (למשל, בהוכחת התכנסות הטור ).

הוכחה