הוראת פיסיקה בדרך החקר/העתקה של וקטורים

הערותעריכה

פעילות זו אינה פעילות חקר. זו פעילות שמטרתה להקנות כישורים של שימוש בווקטורים. זו היא פעילות קצרה שיכולה להיות תחנת עבודה בפעילות תחנות עבודה בווקטורים.

פעילות זו יכולה להמשיך בפעילות של חיבור וקטורים על-ידי פרוק לרכיבים.

כישוריםעריכה

מדידה באמצעות סרגל

מדידת זוית

העתקת וקטורים


חיבור וקטורי גרפי

ידעעריכה

ווקטורים

ציוד נדרשעריכה

מפה עם שושנת רוחות וזויות

סרגלים (שני סרגלים לתלמיד, לפחות אחד מהם משולש)

כלי כתיבה

ידע קודם נדרשעריכה

X=v∙t

הנחיות לפעילותעריכה

ניתן להכין סיפורי מקרה כיד הדמיון הטובה. לדוגמה, מחפשים את המטמון, כאשר מה שנמצא זה ה"לוג" של אניית שודדי ים. כעיקרון, יש התקדמות בכיוון אחד, במהירות ידועה לזמן ידוע, סיבוב לכיוון ידוע אחר, והתקדמות לזמן נוסף. לאחר מיכן ניתן לסבך ולהוסיף נתון נוסף, לדוגמה במשך כל הזמן היה זרם בכיוון שלישי במהירות ידועה.

הצגת הבעיהעריכה

ה.פנינה השחורה הוטבעה בין השרידים שצפו על המים נמצא יומן האניה. לפי היומן, כדי להחביא את האוצר ששדדו, הם יצאו מנמל X, ושטו בכיוון Y למשך יומים. לאחר מכן שינו כיוון ל Z והמשיכו לשוט 3 ימים עד לאי המטמון. מצא את אי המטמון.

הצגת האמצעיםעריכה

איך אפשר לדעת איפה נמצא אי המטמון? יש לנו מפה, וסרגלים.

היום יש לנו סירת מנוע וניתן לשוט ישירות אל האי. באיזה כיוון עלינו לצאת מהנמל? כמה זמן יקח לנו להגיע? יש להציג על הלוח באמצעות סרגלים גדולים כיצד ניתן להעתיק את הוקטורים. אם זו תחנת עבודה, על-ידי דף הנחיות (יש להכין בהמשך דף הנחיות ומפה)

עבודה עצמאיתעריכה

התלמידים מצופים לחשב את הדרך אותה עשתה האניה בכל כיוון. לאחר מכן להעביר את הדרך למרחקים בקנה המידה של המפה. לשרטט את התקדמות האניה מהנמל, לסמן על הכיוון את הנקודה אליה הגיעה האניה מתי שהסתובבה (וקטור ראשון). לאחר מכן לסמן את כיוון הוקטור השני, ואת המרחק כדי למצוא אתת האי הנכון.

הצגת התוצאות ודיוןעריכה

לאן הגעתם?

האם זה היה משנה אם קודם היינו עושים את הכיוון שני ואח"כ את הכיוון הראשון? (יש לנסות)

מה הכיוון ממנו צריך לצאת בסירת המנוע?

מה המרחק וכמה זמן יקח השיט?

למתקדמיםעריכה

מסתבר שבאזור זורם זרם במהירות של ... בכיוון ... אז מה האי האמיתי?

רפלקציהעריכה

כל תלמיד ירשום מה היו ההצלחות שלו בשיעור.

התלמידים ישתפו בהצלחות. יש לודא שבין ההצלחות יהיה: לא חשוב הסדר שבו עשינו את הקטעים.