הוראת פיסיקה בדרך החקר/תוכן עניינים

כלליעריכה

דף שער

מבוא, או "המדריך למורה"

מדריך כתיבה להוספת פעילויות חדשות

פעילויות לפי נושאיםעריכה

פעילויות לפי נושאים במערכת הלימודעריכה

מכניקהעריכה

קינמטיקהעריכה

מושגי יסוד בתנועה לאורך קו ישר

תיאור תנועה - מקום כפונקציה של הזמן

תנועה קצובה לאורך קו ישר

תנועה יחסית

תנועה במהירות משתנה

תנועה בתאוצה קבועה

תנועה בתאוצה משתנה

מושגי יסוד בתנועה במישור, וקטורים

פעילויות לפי כישורים הנרכשים במהלך הפעילותעריכה

רשימת כל הפעילויותעריכה